ówna | Prosperita | Deepak Chopra | Uzdrawianie | Czakry | Anioły | Reiki

Afirmacja | Mapa Marzeń | Evelyn Monahan | Żywioły | Aura Soma |Vedic Art | Felinoterapia

Sny | Numerologia | Astrologia |Astrologia WedyjskaKursy i horoskopy | Lektury

Twoja Mądrość | Dalaj Lama | Wojownik Światła | Channeling | Religie |Obrazy | O mnie | Linki


 

   czakra 1 | czakra 2 | czakra 3 | czakra 4 | czakra 5 | czakra 6| czakra 7 | czakry

Czakry

Czakra to centrum energetyczne w ciele człowieka, które odpowiada, mówiąc w uproszczeniu, za pobieranie, magazynowanie i przekazywanie energii niezbędnej do życia. Niektóre źródła podają, że mamy ich około 88 000 i pewnie jest w tym jakaś nutka prawdy. Niemniej zajmiemy się głównie siedmioma podstawowymi czakrami, które wpływają w znaczący sposób nie tylko na nasze zdrowie, ale także na jakość naszego życia. Jeśli działają prawidłowo cieszymy się dobrym zdrowiem, tworzymy satysfakcjonujące związki, mamy interesującą pracę i wysokie zarobki. Kiedy pojawiają się kłopoty ze zdrowiem lub inne smutne sytuacje, kiedy nie umiemy kochać, cieszyć się życiem, zarabiać pieniędzy, dogadać się z rodzicami lub dziećmi, rozwijać się twórczo, to bez wątpienia odbicie tej sytuacji znajdziemy w zaburzonym funkcjonowaniu czakr. 

Aczkolwiek zaburzenia w czakrach nie powstają samoistnie, lecz są skutkiem urazu, traumy, lęku, to jednak poprzez uzdrawiające oddziaływanie na nasze centra energetyczne możemy usunąć nie tylko objawy choroby (problemu), ale również ich pierwotną przyczynę. W czakrach gromadzona jest pamięć o tym, co wydarzyło się kiedyś i co spowodowało zablokowanie prawidłowego przepływu energii, a następnie doprowadziło do choroby czy innego życiowego problemu. Dla osób, które interesują się karmicznymi zależnościami cenna być może będzie informacja, że w czakrach przechowywana jest wiedza o poprzednich wcieleniach danej osoby.

Większość opracowań podaje jedynie znaczenie pojedynczych czakr, a rzadko kiedy jest tak, że problem wynika wyłącznie z zaburzonej energetyki jednego centrum. Jest to niezwykle ciekawy system mocno ze sobą połączony i najważniejsze tematy w naszym życiu zależą od harmonijnej współpracy między czakrami. Zatem rzadko kiedy "uzdrawiamy" jedną czakrę. Częściej trzeba je po prostu wszystkie równoważyć lub pracować z parami czy trójkami czakr. 

 

Praca z czakrami

  

 • Poszukiwanie sensu życia

 • Zamknięcie na zmiany w życiu

 • Brak akceptacji własnego ciała i płci

 • Niezrozumienie chorób i dysfunkcji ciała

Należy zrównoważyć czakrę 1 z czakrą 7

 

 • Obsesja, impulsywne zachowania

 • Kłopoty seksualne

 • Niemoc twórcza

 • Niezrozumienie własnej mocy

 • Kłopoty finansowe

 • Brak autorytetów, obsesja władzy

 • Despotyzm, autorytarność, zaburzone relacje społeczne

 • Przemoc

 • Nieopanowane emocje

 • Nałogi

Należy zrównoważyć czakrę 1 z czakrą 2

 

 

 • Anoreksja i bulimia

Należy zrównoważyć czakrę 1 z czakrą 3

 

 

 • Agresja i nienawiść do innych

 • Działanie pod wpływem negatywnych emocji

 • Postrzeganie życia jako piekła i niewoli

 • Niezadowolenie i brak sensu życia

 • Życie bez miłości

Należy zrównoważyć czakrę 1 z czakrą 4

 

 

 • Kłopoty w relacjach z rodzicami

 • Zaburzone relacje rodzinne

 • Problemy z wewnętrznym rodzicem

 • Problemy z wewnętrznym dzieckiem

Należy zrównoważyć czakrę 1 z czakrą 4 i z czakrą 7

 

 

 • Oddzielanie uczuć od seksu

 • Zazdrość, zaborczość, niedojrzałość uczuciowa

 • Problemy emocjonalne i psychiczne

Należy zrównoważyć czakrę 2 z czakrą 4

 

 

 • Świadomość ubóstwa, poczucie nędzy

 • Niewłaściwe pojmowanie władzy i roli społecznej

 • Błędy polityczne, ślepe podążanie za modą

 • Agresja, przemoc, despotyzm

 • Niskie poczucie wewnętrznej wartości i mocy

 • Przekonanie o własnej słabości i nieudolności

Należy zrównoważyć czakrę 1 z czakrą 2 i z czakrą 4

 

 

 • Brak natchnienia

 • Nieumiejętność wyrażania siebie

 • Problemy z kreacją swoich pomysłów

 • Brak własnego miejsca w świecie

Należy zrównoważyć czakrę 2 z czakrą 5

 

 

 • Trudności w pracy z duchowością

 • Brak medialności

 • Nadmierne oderwanie od rzeczywistości („odlatywanie”)

 • Lęki związane z rozwojem duchowym i praktyką

 • Wejście na ścieżkę duchową – rozpoczynanie praktyk duchowych

Należy zrównoważyć czakrę 3 z czakrą 6

  

 

 • Trudności w nawiązaniu kontaktu z subtelnymi energiami (Aniołami i przewodnikami)

 • Niechęć służenia ludzkości

 • Zbyt wolny rozwój duchowy

 • Nieumiejętność samorealizacji

 • Brak potencjału rozwojowego

Należy zrównoważyć czakrę 5 z czakrą 6 i z czakrą 7

   

Ilustracja: Dariusz Włodzimierz Cecuda

 

Osoby posiadające REIKI mogą pracować zgodnie z zasadami tej pięknej sztuki uzdrawiania, wzbogacając zabieg mocą kamieni szlachetnych położonych na centrach energetycznych, rozpylając w pomieszczeniu odpowiedni aromat i włączając magnetofon z wybraną muzyką. Systematyczna praca z czakrami, dbanie o ich harmonię, świadome rozwijanie i otwieranie centrów energetycznych przynosi oczekiwane efekty w postaci zdrowego i radosnego życia.

Podane przeze mnie opisy pojedynczych czakr są praktyczną ściągą, dzięki której łatwiej zrozumieć, gdzie umiejscowiły się w naszej energetyce problemy. Ponadto podaję sposoby "uzdrawiania" i równoważenia czakr poprzez zapachy, muzykę i inne metody.

 

  czakra 1 | czakra 2 | czakra 3 | czakra 4 | czakra 5 | czakra 6| czakra 7 | czakry |

 

ówna | Prosperita | Deepak Chopra | Uzdrawianie | Czakry | Anioły | Reiki

Afirmacja | Mapa Marzeń | Evelyn Monahan | Żywioły | Aura Soma |Vedic Art | Felinoterapia

Sny | Numerologia | Astrologia |Astrologia WedyjskaKursy i horoskopy | Lektury

Twoja Mądrość | Dalaj Lama | Wojownik Światła | Channeling | Religie |Obrazy | O mnie | Linki